PROJEKTOVANJE:

 • Projektovanje stambeno-poslovnih, industrijskih i hidrotehničkih objekata
 • Projektovanje ukopanih i podzemnih građevina, tunela, fundiranje i zaštita iskopa, stabilnost kosina
 • Projektovanje energetskih objekata (hidroelektrane, solarne elektrane, kogeneraciona postrojenja i dr.)
 • Izrada dokumentacije za sve faze projektovanja – koncept, idejni, glavni, izvođački i projekti izvedenog stanja
 • Modeliranje, analiza i dimenzionisanje konstrukcija
 • Priprema detalja i radioničkih crteža (CAD, AllPlan, Zeicon)

U saradnji sa timom spoljnih saradnika, nudimo kompletna projektna rešenja uključujući i:

 • Projekte vodovoda i kanalizacije
 • Projekte električnih instalacija
 • Projekte mašinskih instalacija
 • Projekte zaštite od požara
 • Elaborate energetske efikasnosti
 • Programe istražnih radova
 • Geomehaničke elaborate i dr.

INŽENJERSKE I KONSULTANTSKE USLUGE:

 • Priprema alternativnih konstruktivnih rešenja i pre-projektovanje
 • Pregled i tehnička kontrola projekata
 • Stručna mišljenja, studije izvodljivosti sa procenom troškova
 • Projektantski ili stručni nadzor nad izvođenjem radova
 • Planiranje građevinskih radova
 • Kontrola kvaliteta radova i materijala, količina, troškova, rokova